Εκτύπωση

Στον απόηχο του μεγάλου εθνικού ιστορικού χαρακτήρα Συλλαλητηρίου στην Θεσσαλονίκη (2)

Καταχωρήθηκε από τον/την Δέσποινα Συριοπούλου on . Δημοσιεύθηκε στο Αποψεις

 Σοβαρές καταγγελίες που δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες...

 

Ἕνα δελτίο τύπου ποὺ οὐδέποτε βγῆκε.
Ὄχι γιατὶ φοβήθηκα τὰ πιθανὰ μελλοντικὰ ἀναχώματα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καὶ τὰ ὄργανά του.
Δὲν δημοσιεύθηκε ἐπειδὴ σεβάστηκα τὴν ἐπιθυμία πολλῶν ἀνθρώπων ποὺ ἐκτιμῶ, οἱ ὁποῖοι μὲ παρεκάλεσαν νὰ μὴν μιλήσω γιὰ νὰ μὴν κινδυνεύσῃ «ἡ λαύρα τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς ψυχῆς», ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀνέφερε ἕνας σεβάσμιος ἱερωμένος.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Μετὰ τὶς τελευταίες ἐξελίξεις ἀπεφάσισα νὰ ἀποχωρήσω ἀπὸ τὴν συντονιστικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ συλλαλητηρίου γιὰ τὴν Μακεδονία γιὰ τοῦ ἑξῆς λόγους:

  1. Τὰ μέλη τῆς συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς κ.Ὄθων Ἰακωβίδης καὶ κ. Μιχαὴλ Πατσίκας, ἐνεργοῦν αὐτοβούλως, χωρὶς νὰ σέβονται τὶς ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς. Συμπεριφέρονται ἀλλαζονικὰ καί, τὸ κυριότερο, προσπαθοῦν νὰ δώσουν πολιτικὴ χροιὰ στὸ συλλαλητήριο. Πιὸ συγκεκριμένα. ἀποφασίσαμε τὴν 14/1 σὲ σύσκεψή μας, νὰ μὴν ὑπάρχῃ κεντρικὸς ὁμιλητὴς στὴν ἐκδήλωση τῆς 21/1, ἐπειδὴ κρίναμε ὅτι δὲν ὑπάρχει πολιτικὸ ἢ ἄλλο πρόσωπο ποὺ νὰ ἐκφράζῃ τὸ σύνολο τοῦ λαοῦ στὴν συγκεκριμένη στιγμή. Ἕνα ἀπὸ τὰ ὀνόματα ποὺ προτάθηκε, ἀλλὰ τὸ ἀποῤῥίψαμε μὲ ψήφους 6-2, ἦταν τοῦ κ. Φραγκούλη, γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ δύο προαναφερόμενοι κύριοι ἔδωσαν σκληρὴ μάχη νὰ τὸν ἐπιβάλουν.
    Ἐπίσης, ἀποφασίσαμε ὁμόφωνα νὰ ἀπευθύνῃ ὀλιγόλεπτο χαιρετισμὸ ἕνας ἱερωμένος. Δὲν συζητήσαμε κάποιο ἄλλο ὄνομα καὶ ἀνανεώσαμε τὸ ῥαντεβοῦ μας γιὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα. Ἡ συνάντησις αὐτὴ ὅμως οὐδέποτε ἐπραγματοποιήθη!!!
    Μὲ ἔκπληξη, τόσο δική μου ὅσο καὶ τῶν ἄλλων μελῶν τοῦ συντονιστικοῦ, εἴδαμε νὰ ἀναρτῶνται στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ὀνόματα ὁμιλητῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων ὑπῆρχε τὸ ὄνομα τοῦ ἱερωμένου ἀλλὰ καὶ τοῦ στρατηγοῦ Φραγκούλη, καθὼς κι ἄλλων, τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων ὄχι μόνον οὐδέποτε συζητήθηκαν, ἀλλὰ καὶ  κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ἔχουν κομματικὴ ταὔτότητα.
  2. Ἐπίσης τὴν 14/1 συζητήθηκαν καὶ οἱ οἰκονομικὲς ἀνάγκες τῆς ἐκδηλώσεως. Μὲ ἔκπληξη ἄκουσα ἀπὸ τὰ δύο προαναφερόμενα μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, φαραωνικὰ σχέδια, γιὰ ἀερόστατα, 500.000 φέιγ-βολάν, μικροφωνικὲς ἐγκαταστάσεις ποὺ θὰ καλύπτουν ὁλόκληρη τὴν ἔκταση τῆς παραλίας καί, τὸ κυριότερο…. διαβεβαιώσεις ὅτι ὅλα ἔχουν καλυφθῆ ἀπὸ χορηγίες, ἀλλὰ δὲν ἄκουσα κάποιο ὄνομα χορηγοῦ!

 

Ὅλοι οἱ παραπάνω λόγοι μὲ ὁδήγησαν στὴν ἀπόφαση ἀποχωρήσεώς μου ἀπὸ τὴν συντονιστικὴ ἐπιτροπή, διότι οὔτε φιλοδόξους καὶ κομματικοὺς ὁμιλητὲς μπορέσαμε νὰ ἀπομακρύνουμε, οὔτε τὴν συλλογικότητα καὶ τὸν δημοκρατικὸ τρόπο λειτουργίας νὰ διασφαλίσουμε, οὔτε βέβαιία συμφωνῶ μὲ αὐθαίρετες συμπεριφορές.

Εἶμαι ἕνας ἄνθρωπο ποὺ προέρχομαι ἀπὸ τὸν λαό, ἀγωνίζομαι μὲ τὸν λαό, λογοδοτῶ στὸν λαό. Στὴν συνείδησή μου καὶ ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, λογοδοτῶ στὴν Πατρίδα καὶ τὸ Ἔθνος. Γυρίζω λοιπὸν στὸν φυσικό μου χῶρο καὶ ἀφήνω τὴν μυρωδιὰ τῆς καμαρίλας σὲ ὅσους μποροῦν νὰ τὴν ἀντέξουν ἀλλὰ καὶ εἶναι πρόθυμοι νὰ τὴν ὑπηρετήσουν.

Μαυροσκᾶς Βασίλης, 
ἀγρότης 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Σύνδεση