Εκτύπωση

Στον απόηχο του μεγάλου εθνικού ιστορικού χαρακτήρα Συλλαλητηρίου στην Θεσσαλονίκη (5)

Καταχωρήθηκε από τον/την Δέσποινα Συριοπούλου on . Δημοσιεύθηκε στο Αποψεις

Σκέψεις που δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητες... 

Θέμα ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας οὐδέποτε ὑπῆρξε.

Θέμα ὑφαρπαγῆς τῆς Μακεδονίας μας ὅμως καὶ ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει καὶ θὰ ἐξακολουθήση νὰ ὑπάρχῃ, γιὰ ὅσο καιρὸ τὴν χώρα θὰ κυβερνοῦν τσιράκια τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου μας.

Ἐπ΄ αὐτοῦ λοιπὸν δὲν ὑπάρχουν διαπραγματεύσεις καὶ σκοτεινὰ σημεία. Ἡ Μακεδονία ἱστορικῶς, φυλετικῶς, γεωγραφικῶς ἦταν καὶ θὰ εἶναι ἑλληνική. Τὰ συμφέροντα ὅμως μποροῦν νὰ τὴν χαρακτηρίσουν, ἐὰν αὐτὸ ἐξυπηρετῇ, ἀκόμη καὶ …κινεζική.

Θά ξεχνούσαμε σέ δέκα χρονάκια;

Στὸ θέμα μας ὅμως.
Τὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ, στὴν πλειοψηφία του, εἶναι ξεκάθαρο καὶ διαυγές. Δὲν ἐκχωρεῖται ἡ Μακεδονία διότι ὁ πSoros κάνει παιχνίδια καὶ διότι τὰ ἀνθελλήνιστα κομματίδια καὶ τὰ καλολαδωμένα πρακτοράκια παίζουν μαζύ της.

Δημιουργία «Σλαυομακεδόνων» ἀπὸ τὸ παιδομάζωμα τοῦ ΚΚΕ

Πᾶμε λοιπόν, ἐν περιλήψει, νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ ἱστορικῶς καταγεγραμμένα καὶ βεβαιωμένα γεγονότα.
Ἑβραῖοι στὴν χώρα μας ὑπῆρχαν ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἀλλὰ ἐπισήμως δὲν κατεῖχαν θέσεις ἐξουσίας. Μόνον στὰ φοροεισπρακτικὰ εἶχαν λόγο. Τὸ 1492 οἱ ἑβραῖοι τῆς Ἰσπανίας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ τραπεζίτου (βλέπε καὶ τοκογλύφου) «δουκὸς τῆς Νάξου» Ἰωσὴφ Νάσι καὶ  τῆς θείας του δόνας Gracia Mendes Nasi (καθὼς καὶ γενικῶς τῶν Mendes) ἐγκατεστάθησαν στὴν περιοχὴ τῆς Μακεδονίας, ἀλλὰ καὶ πέριξ αὐτῆς. Ἡ προστασία τῶν σουλτάνων πλέον ἦταν ἐπίσημος πρὸς αὐτούς. Τὰ προνόμιά τους μοναδικὰ καὶ φυσικὰ ὁ Νάσι ἐπέτυχε νὰ ἐλέγχῃ, γιὰ μεγάλο διάστημα, πλήρως τὸν Σουλεϊμάν.
Ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου ἦταν σαφῶς δικό του ἔγκλημα.

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Κράτος τοῦ Ἰσραῆλ δὲν ὑπῆρχε τότε ἀλλά, πολὺ πιθανόν, στὸ πίσω μέρος τοῦ μυαλοῦ τους νὰ προετοιμάζετο. Ὑπ’ αὐτὸ καὶ μόνον τὸ πρίσμα ἡ Κύπρος (καθὼς φυσικὰ καὶ ἡ Κρήτη) θὰ μποροῦσε νὰ λειτουργῇ ὡς τὸ …ἀεροπλανοφόρο του. Ἀποδεικτικὰ γιὰ τὶς ὑποψίες μας δὲν ὑπάρχουν, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν ἀπὸ τότε ἐσχεδιάζετο κάτι τέτοιο, ἀλλὰ σήμερα, κρίνοντας ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων καὶ μόνον, βλέπουμε πὼς ναί, ἡ Κύπρος προστατεύει σήμερα τὰ συμφέροντα τοῦ Ἰσραῆλ.

Ἰσραηλινὴ …ἀποικία ἡ Κύπρος!!!

Ἀπὸ τὸ 1956 προετοίμαζαν τὴν διχοτόμησιν τῆς Κύπρου!!!

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;3

Τὸ περιβόητο «ΣΗΜΑ KISSINGER» γιὰ τὴν Κύπρο.

Γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς …«δημοκρατίας» ἔγινε ἡ εἰσβο

Ἡ Θεσσαλονίκη ἐπίσης ἀποτελεῖ τὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς …γεφύρας, πρὸς τὴν Εὐρώπη. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουν δηλωθῆ ἐπισήμως οἱ θέσεις καὶ τῶν ἑβραίων (γιὰ αὐτοὺς εἶναι ἡ Σαλόμ, πρωτεύουσά τους) γιὰ τὴν Μακεδονία. Ἕνα ἀπὸ τὰ «ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες» τους δὲ εἶναι ἡ δημιουργία τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, μέ, κατὰ κύριον λόγο, ὁμοεθνεῖς τους ὡς πρωτεργάτες…

Μία οἰκογένεια (ΜΟΝΟΝ) ἐλέγχει τά πάντα στόν πλανήτη;

 

«Τί τόν θέλουμε τόν στόλο
τό «Ἁβέρωφ», τό «Κιλκίς»;
Νὰ τὰ κάνουμε ἁλέτρια
νὰ ὀργώνουμε τὴ γῆς».

Ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ

Κι επίσης να ενημερώσετε για το  ΠΟΣΟΙ Έλληνες συμμετείχαν στην ίδρυση της Φεντερασιόν, εδώ στην Ελλάδα μιας και ο Μπεναρόγια δεν είχε καμμία σχέση με την Ελλάδα…6

wikimedia. σοσιαλιστική εργατική ομοσπονδία (Federacion):

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα, «ἐμφύλιοι», προπαγάνδες, ἀνθελληνικὲς ὑστερίες, κράτος τῶν Σκοπίων, βάσεις τοῦ ΝΑΤΟ καὶ «ἐθνικοαπλευθερωτικές» κορῶνες τῶν γειτόνων μας εἶναι γιὰ νὰ λέμε.
Ἡ Μακεδονία εἶναι προ-ἀποφασισμένη ἑβραϊκὴ ἀποικία καὶ ἅπαντα τὰ πολιτικοκομματικὰ σαπρόφυτα, προεξαρχούσης τῆς ἀριστερᾶς, μεθόδευσαν καὶ μεθοδεύουν τὴν ἀποκοπή της ἐδῶ καὶ αἰῶνες…

Ἂς δοῦμε λοιπόν, ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα, τὸ ἐπερχόμενον συλλαλητήριον. Ποιός τό διοργανώνει; Ποῦ ἀποσκοπεῖ; Νά συσπειρώσῃ ἤ νά ἐλέγξῃ καί νά καταμετρήσῃ δυνάμεις; Νά καπελώσῃ ἤ νά χειραγωγήσῃ; Νά προβάλῃ νέου τύπου ὑπερ-μ-πατριῶτες ἤ νά χαρίσῃ ὁριστικῶς τήν Μακεδονία μας; Νά περιμαζέψῃ τά σκορπισμένα ψηφαλάκια ἤ νά βοηθήσῃ στήν ἑνότητα; Νά βοηθήσῃ τέλος πάντων ἤ νά μεγαλώσῃ τά προβλήματα;

Εἰλικρινῶς… ἀδιαφορῶ.
Αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει ἐὰν εἶναι ἢ δὲν εἶναι καπελωμένη ἡ συγκέντρωσις. Ἐγὼ θέλω νὰ δῶ τὸν λαό μας νὰ ἀναπνέῃ, μὲ μίαν ἀνάσα, ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας. Ὅπως δῆλα δὴ ἔκανε πάντα, σὲ κάθε δύσκολη στιγμή της.
Πολὺ πιθανὸν καὶ νὰ εἶναι, σὲ κάποιον βαθμό, καπελωμένη, ἐὰν κρίνω ἀπὸ τοὺς ὁμιλητές, ποὺ δὲν ἔχουν δόση καὶ  τὰ καλλίτερα δείγματα. Ἀδιάφορον. Σημασία ἔχει μέσα ἀπὸ αὐτὸ νὰ ἀναγεννηθῇ τὸ συναίσθημα τῆς ἑνότητος καὶ τῆς ὁμοψυχίας.
Ναί, σαφῶς καὶ νέοι «ἐθνοσωτῆρες» ἔρχονται νὰ μᾶς καπελώσουν.
Ὄχι, δὲν θὰ ὁλοκληρωθῆ ὁ σχεδιασμός τους, παρὰ τῶν ἐκ πρώτης ὅψεως φαινομένων ἐπικρατήσεώς τους.
Ναί, θὰ περάση καὶ ἡ Μακεδονία μας, ὅπως κι ὅλοι μας, μέσα ἀπὸ τὴν φωτιὰ καὶ τὸν θάνατο (κυριολεκτικῶς!!!)
Ὄχι, δὲν θὰ μπορέσουν νὰ τὴν μετατρέψουν, καταληκτικῶς, σὲ προτεκτοράτο τους.

Τί θά τούς σταματήση καί πῶς;
Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ συλλαλητήριο συμμετέχουν καὶ πρακτοράκια καὶ ἔμμισθα σαπρόφυτα μά, κυρίως, γνήσιοι κι ἁγνοὶ πατριῶτες.
Αὐτοὺς κυττᾶμε κι αὐτοὺς ἀναζητοῦμε κι αὐτοὺς ἐνισχύουμε, ὅταν κι ὅπου δηλώνουν παρουσία. Τὸ ψέμμα ἔχει πάντα κοντὰ ποδάρια καὶ ἡ ἀλήθεια πλέον πνίγεται στὶς ἀσάφειες καὶ στὶς σκιές.
Ἡ Μακεδονία εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μέσα ποὺ θὰ χρησιμοποιήσουμε, ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, γιὰ νὰ ἐπανενωθοῦμε. Δὲν εἶναι ὅμως μόνον αὐτή, ἐφ΄ ὅσον καὶ ἡ Θράκη καὶ ἡ Ἤπειρος καὶ ἀρκετὰ νησιά μας, μαζὺ μὲ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Κρήτη, διατρέχουν ἀκριβῶς τοὺς ἰδίους κινδύνους.
Τώρα σήμανε ἡ ὥρα τῆς ὑπερασπίσεως τῆς Μακεδονίας μας καὶ ἐννοεῖται πὼς ἀκόμη οἱ πραγματικοὶ ἀγῶνες δὲν ἔχουν ξεκινήση. Ἔχουμε μακρὺν δρόμο γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ ἐσωτερικὰ κι ἐξωτερικὰ καρκινώματα καὶ νὰ ἐξέλθουμε αὐτῶν τῶν διαδικασιῶν ὡς νικητὲς κι ἐλεύθεροι.
Ἔως τότε ἑστιάζουμε μόνον στὴν πραγματική μας ἑνότητα, ποὺ θὰ μετατραπῆ, σταδιακῶς, στὸ μοναδικό μας ὅπλο. Ἕνα ὅπλο ποὺ μόνον νίκες κατὰ βαρβάρων μπορεῖ νὰ φέρῃ.

Φιλονόη 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Σύνδεση